Sklíčkový seminár

Obrázky sú iba náhľadové

V prípade plného rozlíšenia použite tlačidlo "Stiahnuť scan"

Software na prehliadanie scanov si môžete zdarma stiahnuť pomocou tlačidla nižšie.

Prípad SD-IAP č. 840

48-ročná pacientka.
Krvácavý tumor bubienkovej dutiny vľavo – susp.paragangliom Makroskopicky fragmentovaný väzivovitý materiál spolu cca 4x2x2 mm

Referuje: MUDr. Peter Bohuš

Prípad SD-IAP č. 841

45 ročný muž.
Tumor pravej submandibulárnej žľazy.

Referuje: MUDr. Peter Vereš

Prípad SD-IAP č. 842

53 ročná pacientka s 7 cm masou v umbilikálnej oblasti, pôvodne klinikom asi rok manažované ako Schlofferov tumor, v anamnéze r. 2022 cholecystektómia, v r. 2023 hysterektómia, jej matka zomrela na karcinóm ovária. Gastroenterologicky negatívny nález. Probatórna excízia z umbilikálnej oblasti

Referuje: MUDr. Georgína Kolníková, PhD.

Prípad SD-IAP č. 843

Klinické údaje: žena, 63 rokov, tumorózna rezistencia alveolárneho hrebeňa vpravo v oblasti d12-13.Klinická dg.: Suspektná epulis vpravo hore v oblasti d12-13 (D10.3)

Referuje: MUDr. Peter Szépe, CSc.

Prípad SD-IAP č. 844

14 ročné dievča.
Klinický údaj: podkožný TU útvar na ľavom predlaktí, pohyblivý, D21.1 Makro opis: excízia z ľavého predlaktia, rozmerov 15x15x10 mm

Referuje: MUDr. Boris Bartovic

Prípad SD-IAP č. 845

48 r. žena s tumorom mäkkého podnebia vľavo – klinická diagnóza: hemangióm, makroskopicky – nodulárna excízia veľkosti 20x15x13 mm, na reze belavej farby s rozsiahlym zakrvácaním

Referuje: MUDr. Andrian Kališ, PhD.

Prípad SD-IAP č. 846

49 ročný muž. Tumor ľavého ciliárneho telieska Vzorka obsahujúca sklenárnu lamelu, corpus ciliare a iris. Makroskopicky malá excízia v priemere 5.0 mm, samotná proliferácia 3,5 mm.

Referuje: MUDr. Csaba Biró, PhD.

Prípad SD-IAP č. 847

č.2024/2387: muž, 50 let; Rezistence pravé planty v oblasti III./IV. meziprstí. Klinicky suspekce tenosynoviálního OBN.

Referuje: MUDr. Dušan Zoufalý

Prípad SD-IAP č. 848

61 ročná pacientka si asi 3 mesiace všímala hmatnú nebolestivú tumoróznu masu pravého prsníka. Na CT je nález tumoru pravého prsníka bez prejavov diseminácie. Pacientka následne podstúpila chirurgický výkon – kvadrantektómiu a sentinel biopsiu z pravej axily.

Referuje: MUDr. Peter Procházka

Prípad SD-IAP č. 849

53-ročný muž, resekát tumoru pravej obličky. Makroskopicky guľovitý tumor maximálneho priemeru 40 mm, čiastočne krytý povrchovou fibróznou kapsulou, na reze svetlohnedej farby.

Referuje: MUDr. Tomáš Krajčovič

Prípad SD-IAP č. 850

Žena, 33 rokov, tumor na dorze nosa vzniknutý po kozmetickom zákroku, trvanie choroby vyše roka. Klinická diagnóza – fibróm? Makro nález: Koža 18x11x6mm s centrálne uloženou guľovitou, bledosivou léziou 5x4x4mm. DG.: neurothekóm

Referuje: MUDr. Samuel Horák

Prípad SD-IAP č. 851

51- ročný muž s MRI nálezom tumorózneho ložiska v gl. suprarenalis l.sin, veľkosti do 40 mm, sérologicky zvýšené hladiny katecholamínov. U pacienta vyjadrená aj suspekcia na neurofibromatózu (od detstva má početné podkožné útvary na celom tele, ktoré pribúdajú) .

Referuje: MUDr. Mária Macková

Prípad SD-IAP č. 852

67 ročná žena, sledovaná pre objemný uzol ĽL ŠŽ. Cytológia: benígna, Bethesda: II. Na histologické vyšetrenie bol dodaný ĽL ŠŽ, takmer celý lalok bol vyplnený relatívne dobre ohraničeným, čiastočne cysticky degenerovaným nodulom, sivobelavej farby, rozmerov 41 x 29 x 36 mm.

Referuje: MUDr. Eva Michalcová

Prípad SD-IAP č. 840

48-ročná pacientka.
Krvácavý tumor bubienkovej dutiny vľavo - susp.paragangliom Makroskopicky fragmentovaný väzivovitý materiál spolu cca 4x2x2 mm
Referuje: MUDr. Peter Bohuš

Prípad SD-IAP č. 841

45 ročný muž.
Tumor pravej submandibulárnej žľazy.Referuje: MUDr. Peter Vereš

Prípad SD-IAP č. 842

53 ročná pacientka s 7 cm masou v umbilikálnej oblasti, pôvodne klinikom asi rok manažované ako Schlofferov tumor, v anamnéze r. 2022 cholecystektómia, v r. 2023 hysterektómia, jej matka zomrela na karcinóm ovária. Gastroenterologicky negatívny nález. Probatórna excízia z umbilikálnej oblasti

Referuje: MUDr. Georgína Kolníková, PhD.

Prípad SD-IAP č. 843

Klinické údaje: žena, 63 rokov, tumorózna rezistencia alveolárneho hrebeňa vpravo v oblasti d12-13.Klinická dg.: Suspektná epulis vpravo hore v oblasti d12-13 (D10.3)

Referuje: MUDr. Peter Szépe, CSc.

Prípad SD-IAP č. 844

14 ročné dievča.
Klinický údaj: podkožný TU útvar na ľavom predlaktí, pohyblivý, D21.1 Makro opis: excízia z ľavého predlaktia, rozmerov 15x15x10 mm
Referuje: MUDr. Boris Bartovic

Prípad SD-IAP č. 845

48 r. žena s tumorom mäkkého podnebia vľavo – klinická diagnóza: hemangióm, makroskopicky – nodulárna excízia veľkosti 20x15x13 mm, na reze belavej farby s rozsiahlym zakrvácaním
Referuje: MUDr. Andrian Kališ, PhD.

Prípad SD-IAP č. 846

49 ročný muž. Tumor ľavého ciliárneho telieska Vzorka obsahujúca sklenárnu lamelu, corpus ciliare a iris. Makroskopicky malá excízia v priemere 5.0 mm, samotná proliferácia 3,5 mm.
Referuje: MUDr. Csaba Biró, PhD.

Prípad SD-IAP č. 847

č.2024/2387: muž, 50 let; Rezistence pravé planty v oblasti III./IV. meziprstí. Klinicky suspekce tenosynoviálního OBN.


Referuje: MUDr. Dušan Zoufalý

Prípad SD-IAP č. 848

61 ročná pacientka si asi 3 mesiace všímala hmatnú nebolestivú tumoróznu masu pravého prsníka. Na CT je nález tumoru pravého prsníka bez prejavov diseminácie. Pacientka následne podstúpila chirurgický výkon - kvadrantektómiu a sentinel biopsiu z pravej axily.

Referuje: MUDr. Peter Procházka

Prípad SD-IAP č. 849

53-ročný muž, resekát tumoru pravej obličky. Makroskopicky guľovitý tumor maximálneho priemeru 40 mm, čiastočne krytý povrchovou fibróznou kapsulou, na reze svetlohnedej farby.
Referuje: MUDr. Tomáš Krajčovič

Prípad SD-IAP č. 850

Žena, 33 rokov, tumor na dorze nosa vzniknutý po kozmetickom zákroku, trvanie choroby vyše roka. Klinická diagnóza - fibróm? Makro nález: Koža 18x11x6mm s centrálne uloženou guľovitou, bledosivou léziou 5x4x4mm. DG.: neurothekómReferuje: MUDr. Samuel Horák

Prípad SD-IAP č. 851

51- ročný muž s MRI nálezom tumorózneho ložiska v gl. suprarenalis l.sin, veľkosti do 40 mm, sérologicky zvýšené hladiny katecholamínov. U pacienta vyjadrená aj suspekcia na neurofibromatózu (od detstva má početné podkožné útvary na celom tele, ktoré pribúdajú) .


Referuje: MUDr. Mária Macková

Prípad SD-IAP č. 852

67 ročná žena, sledovaná pre objemný uzol ĽL ŠŽ. Cytológia: benígna, Bethesda: II. Na histologické vyšetrenie bol dodaný ĽL ŠŽ, takmer celý lalok bol vyplnený relatívne dobre ohraničeným, čiastočne cysticky degenerovaným nodulom, sivobelavej farby, rozmerov 41 x 29 x 36 mm.


Referuje: MUDr. Eva Michalcová