Onkologický ústav sv. Alžbety
Slovenská spoločnosť patológov SLS

Bienále
v onkopatológii II.

30. máj 2024

SD- IAP Slovenskej spoločnosti patológov SLS
Slovenská spoločnosť patológov SLS
Onkologický ústav sv. Alžbety
Cytopathos, spol. s r.o.

LETNÝ SKLÍČKOVÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR
SD-IAP SSP SLS

31. máj 2024

Zasadacia miestnosť OUSA | Kolárska 12 | Bratislava

Organizačný výbor Bienále v onkopatológii II. (30.5.2024)

doc. MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.

doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.

MUDr. Katarína Kajová- Macháleková, PhD.

MUDr. Georgína Kolníková, PhD.

Organizačný výbor Letný sklíčkový bioptický seminár SD-IAP SSP SLS (31.5.2024)

doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.

doc. MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.

MUDr. Katarína Kajová-Macháleková, PhD.

MUDr. Peter Švajdler

MUDr. Peter Szépe, CSc.

Stránky určené odbornej verejnosti!

Ste odborný pracovník v zdravotníctve?

Tieto stránky sú určené odborným pracovníkom v zdravotníctve.
Informácie nie sú určené pre laickú verejnosť.

Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi vyhláseniami:

Potvrdzujem, že som osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Beriem na vedomie, že informácie obsiahnuté ďalej na týchto webových stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom v zmysle ustanovenia § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť.