Onkologický ústav sv. Alžbety
Slovenská spoločnosť patológov SLS

Bienále
v onkopatológii II.

30. máj 2024

SD- IAP Slovenskej spoločnosti patológov SLS
Slovenská spoločnosť patológov SLS
Onkologický ústav sv. Alžbety
Cytopathos, spol. s r.o.

LETNÝ SKLÍČKOVÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR
SD-IAP SSP SLS

31. máj 2024

Organizačný výbor Bienále v onkopatológii II. (30.5.2024)

doc. MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.

doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.

MUDr. Katarína Kajová- Macháleková, PhD.

MUDr. Georgína Kolníková, PhD.

Organizačný výbor Letný sklíčkový bioptický seminár SD-IAP SSP SLS (31.5.2024)

doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.

doc. MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.

MUDr. Katarína Kajová-Macháleková, PhD.

MUDr. Peter Švajdler

MUDr. Peter Szépe, CSc.

Vyberte, prosím, podujatie, na ktoré sa chcete zaregistrovať

BIENÁLE V ONKOPATOLÓGII II.

Bez registračného poplatku

LETNÝ SKLÍČKOVÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR

Registračný poplatok 20 €

REGISTRÁCIA NA OBE PODUJATIA

Registračný poplatok 20 €

REGISTRÁCIA AKTÍVNY ÚČASTNÍK

Bez registračného poplatku