Program

Vyberte, prosím, podujatie, na ktoré sa chcete zaregistrovať

BIENÁLE V ONKOPATOLÓGII II.

Bez registračného poplatku

LETNÝ SKLÍČKOVÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR

Registračný poplatok 20 €

REGISTRÁCIA NA OBE PODUJATIA

Registračný poplatok 20 €

REGISTRÁCIA AKTÍVNY ÚČASTNÍK

Bez registračného poplatku