Kontakt

Kontaktná osoba

Mgr. Art Peter Slovák

+421 911 454 294
peter.slovak@tajpan.com

Organizačné zabezpečenie

TAJPAN s.r.o.

Hrachová 6
821 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35 910 828
DIČ: 2021915357
IČ DPH: SK2021915357

Vyberte, prosím, podujatie, na ktoré sa chcete zaregistrovať

BIENÁLE V ONKOPATOLÓGII II.

Bez registračného poplatku

LETNÝ SKLÍČKOVÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR

Registračný poplatok 20 €

REGISTRÁCIA NA OBE PODUJATIA

Registračný poplatok 20 €

REGISTRÁCIA AKTÍVNY ÚČASTNÍK

Bez registračného poplatku