Registrácia – AKTÍVNY ÚČASTNÍK

Online registrácia bola ukončená.

Registrovať sa môžete na mieste kongresu, na registrácii.

Podujatie je bez registračného poplatku.

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME, účastníkom budú pridelené kredity CME. Zapísanie kreditov na kontá účastníkom vzdelávacieho podujatia je vykonané elektronicky, prostredníctvom CME portálu.

Za podujatie môžete získať 5 kreditov.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Meno a priezvisko
Zadajte, prosím, platnú e-mailovú adresu.
Pracovné zaradenie
Som členom Slovenskej spoločnosti patológov
Súhlasy
Vyberte, prosím, podujatie, na ktoré sa chcete zaregistrovať

BIENÁLE V ONKOPATOLÓGII II.

Bez registračného poplatku

LETNÝ SKLÍČKOVÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR

Registračný poplatok 20 €

REGISTRÁCIA NA OBE PODUJATIA

Registračný poplatok 20 €

REGISTRÁCIA AKTÍVNY ÚČASTNÍK

Bez registračného poplatku